Banner
Tìm kiếm  
Sản phẩm mới
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

HỎI ĐÁP XÂY DỰNG

 • Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói

  Chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình

  Câu hỏi: Công dân Nguyễn Thanh Tùng, địa chỉ Email (nguyenthanhtung_ttkd@yahoo.com) hỏi:

  ”Tôi đang làm dự toán cho dự án có tổng chi phí xây dựng khoảng 50 tỷ trong đó có nhiều loại công trình: XD:20 tỷ, GT: 20 tỷ, Hạ tầng kỹ thuật: 10 Tỷ. Vậy khi tính toán các chi phí quản lý dự án, lập dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (thiết kế, giám sát, thẩm tra) cho toàn dự án thi các chi phí cho từng loại công trình này được tính trên cơ sở nội suy theo chi phí xây dựng của toàn dự án là 50 tỷ hay lấy chi phí xây dựng của từng loại công trình (20,20,10 tỷ) để tính nội suy các chi phí nói trên”.

  Trả lời:

  Theo Văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng về công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình thì định mức chi phí quản lý dự án; định mức chi phí lập dự án được được xác định bằng tỷ lệ % của chi phí xây dựng và chi phí thiết bị chưa có thuế giá trị gia tăng trong tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình được duyệt;

  Định mức chi phí thiết kế xây dựng công trình được xác định bằng tỷ lệ % của chi phí xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng trong dự toán của công trình được duyệt (công trình XD hoặc công trình giao thông hoặc công trình hạ tầng KT);

  Định mức chi phí giám sát thi công xây dựng; Định mức chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng công trình được tính bằng tỷ lệ phần % của chi phí xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng trong dự toán công trình được duyệt (công trình XD hoặc công trình giao thông hoặc công trình hạ tầng KT);

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THẠCH BÀN

Thiết kế & Phát triển bởi ICT Group