Banner
Tìm kiếm  
Sản phẩm mới
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

HỎI ĐÁP XÂY DỰNG

 • Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói

  Chi phí lập dự án điều chỉnh

  Câu hỏi: Công dân, địa chỉ Email (vinhcaptain@yahoo.com) hỏi:

  “Công ty chúng tôi tiến hành lập dự án điều chỉnh lại một Dự án Trung tâm Y tế (dự án do đơn vị khác thực hiện) đã được phê duyệt từ năm 2004 cho phù hợp với tình hình thực tế và quy mô công trình, hiện dự án đã triển khai được một số hạng mục. Về cơ bản, dự án mới được điều chỉnh dựa trên cơ sở của dự án cũ đã được phê duyệt. Vậy về phần chi phí lập dự án điều chỉnh, công ty tôi có được tính theo chi phí lập dự án mới không?”. 

  Trả lời:

  Chi phí để lập dự án điều chỉnh từ một dự án đã lập trước đó mà dự án này đã được triển khai một số hạng mục công trình và dự án mới được điều chỉnh dựa trên cơ sở của dự án cũ đã phê duyệt thì chi phí để thực hiện công việc lập dự án điều chỉnh mới này được xác định bằng cách lập dự toán chi phí trên cơ sở nội dung công việc cần điều chỉnh nhưng chi phí để lập dự án mới không vượt định mức chi phí theo Văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng;

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THẠCH BÀN

Thiết kế & Phát triển bởi ICT Group