Banner
Tìm kiếm  
Sản phẩm mới
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

HỎI ĐÁP XÂY DỰNG

  • Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói

    Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trong báo cáo kinh tế kỹ thuật

    Câu hỏi: Bạn huu tho nguyen Tại hòm thư nguyenthoxd@yahoo.com.vn hỏi :

    “Hiện nay, theo quy định của Luật Xây dựng; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP; 112/2006/NĐ-CP; Thông tư số 02/2007/TT-BXD; Thông tư số 12/2005/TT-BXD thì nếu chủ đầu tư không đủ năng lực thì thuê đơn vị tư vấn thẩm tra làm cơ sở cho việc thẩm định trước khi phê duyệt Báo cáo KTKT. Vậy: Các dự án thuộc vốn ngân sách nhà nước do UBND huyện quyết định đầu tư thì UBND huyện giao trực tiếp nhiệm vụ cho phòng Công Thương huyện có trách nhiệm tổ chức thẩm định thiết kế BVTC và dự toán để làm cơ sở cho chủ đầu tư trình UBND huyện phê duyệt báo cáo KTKT là đúng hay sai? (vì các chủ đầu tư các xã hầu hết là không đủ năng lực. Nếu thuê đơn vị tư vấn thì UBND huyện rất khó kiểm soát được nguồn vốn …)”.

    Việc lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế-Kỹ thuật xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại mục IV, phần I của Thông tư số 02/200/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính Phủ, chủ đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán để trình Báo cáo kinh tế-Kỹ thuật (trong đó có kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán) tới người có thẩm quyền quyết định đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt. Vì chỉ có một bước thiết kế nên khi thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán chủ đầu tư có thể thuê tư vấn thẩm tra để làm cơ sở cho việc thẩm định. Như vậy việc UBND huyện giao trực tiếp nhiệm vụ cho phòng Công thương huyện có trách nhiệm thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán để làm cơ sở cho chủ đầu tư trình UBND huyện phê duyệt Báo cáo kinh tế-Kỹ thuật là chưa phù hợp với các quy định trên.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THẠCH BÀN

Thiết kế & Phát triển bởi ICT Group