Banner
Tìm kiếm  
Sản phẩm mới
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

HỎI ĐÁP XÂY DỰNG

 • Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói

  Vấn đề liên quan đến thủ tục đấu thầu và chỉ định thầu

  Câu hỏi: Đơn vị chúng tôi thực hiện quản lý các dự án giao thông được chỉ định thầu thi công xây lắp cho 1 đơn vị. Hiện chúng tôi đang làm công tác đánh giá hồ sơ đề xuất các gói thầu để trình phê duyệt chỉ định thầu theo 1 trong 2 cách:

  - Thực hiện khoán thầu: Xem xét hồ sơ đề xuất của nhà thầu về mặt kỹ thuật theo tiêu chí "đạt" và "không đạt" (không chấm điểm). Về mặt tài chính, giá thầu của gói thầu và đơn giá lấy theo dự toán của đơn vị thiết kế lập ra để sau này thanh toán và điều chỉnh theo quy định của Nhà nước.

  - Thực hiện chấm điểm kỹ thuật: Nếu đạt kỹ thuật thì xét mặt tài chính theo đơn giá và giá gói thầu do nhà thầu thi công lập ra độc lập với dự tóan do đơn vị thiết kế lập ra. Nếu giá gói thầu đề xuất không vượt quá giá gói thầu yêu cầu thì đạt. Tôi xin hỏi việc thực hiện theo cách thứ nhất có đảm bảo không vi phạm quy định về thủ tục đấu thầu không? Còn nếu thực hiện theo cách thứ hai thì đơn giá thanh toán theo đơn giá nhà thầu thi công lập ra và được duyệt thì sau này điều chỉnh giá như thế nào?”          

   Lê Thời Hữu, địa chỉ Email : lethoihuu@gmail.com

   

  Trả lời:

   - Để đánh giá lựa chọn nhà thầu chủ đầu tư phải lập tổ chuyên gia giúp việc. Tổ chuyên gia giúp việc phải đáp ứng đủ điều kiện về năng lực theo quy định tại Điều 9 Luật Đấu thầu.

  - Những vấn đề bạn hỏi Tổ chuyên gia đều phải biết để tư vấn cho chủ đầu tư. Nếu đơn vị bạn không có các chuyên gia theo yêu cầu thì phải thuê tư vấn có đủ điều kiện năng lực về đấu thầu tư vấn cho chủ đầu tư thực hiện công tác này.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THẠCH BÀN

Thiết kế & Phát triển bởi ICT Group