Banner
Tìm kiếm  
Sản phẩm mới
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

HỎI ĐÁP XÂY DỰNG

 • Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói

  Thiết kế cọc bê tông

  Câu hỏi:

   Công dân Văn Hoa, địa chỉ Email (hoa-cb@garco10.com.vn) hỏi: “Một công trình xây dựng khoan khảo sát thiết kế sâu 20.0m. Khi thiết kế móng công trình xây dựng dùng phương pháp nội suy để thiết kế cọc bê tông dài 37.5 m trên nền đất đó, như vậy đúng hay sai?”.

  Trả lời:

  Theo tiêu chuẩn xây dựng TCXD 205:1998 “Móng cc - Tiêu chun thiết kế”, trong giai đoạn khảo sát kỹ thuật:

  - Độ sâu thăm dò khi thiết kế cọc ma sát không nhỏ hơn một trong các giá trị sau: 06m phía dưới mũi cọc và 10 lần đường kính phía dưới mũi cọc.

  - Độ sâu thăm dò khi thiết kế cọc chống vào đá không nhỏ hơn một trong các giá trị sau: 06m trong đá và 3 lần đường kính trong đá.

  Theo nội dung câu hỏi của bạn thì công trình của bạn dự kiến sử dụng cọc ma sát, vì vậy nếu chiều sâu thăm dò 20m thì cần tăng thêm cho phù hợp với chiều sâu cọc dự kiến 37,5m.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THẠCH BÀN

Thiết kế & Phát triển bởi ICT Group