Banner
Tìm kiếm  
Sản phẩm mới
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

HỎI ĐÁP XÂY DỰNG

 • Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói

  Cách tính hệ số trong chi phí nhân công

  Câu hỏi:

  Công trình chúng tôi làm ở những vùng có phụ cấp lương cao hơn so với đơn giá xây dựng công trình của tỉnh ban hành. Nên khi tính chi phí nhân công chúng tôi không xác định được 2 hệ số:

  1. Hệ số biểu thị quan hệ giữa chi phí nhân công trong đơn giá so với tiền lương tối thiểu của các nhóm lương.

  2. Hệ số biểu thị quan hệ giữa chi phí nhân công trong đơn giá so với tiền lương cấp bậc của các nhóm lương. Bộ Xây dựng hướng dẫn cánh tính 2 hệ số trên.            Trương Thị Thuỷ -  Email (conuoc73@yahoo.com.vn)

  Trả lời:

  Hệ số biểu thị quan hệ giữa chi phí nhân công trong đơn giá so với tiền lương tối thiểu hoặc so với tiền lương cấp bậc của các nhóm lương được xác định bằng cách thực hiện phép tính chia: chi phí nhân công trong đơn giá chia cho lương tối thiểu hoặc chia cho lương cấp bậc theo các thời điểm của cấp có thẩm quyền ban hành;

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THẠCH BÀN

Thiết kế & Phát triển bởi ICT Group