Banner
Tìm kiếm  
Sản phẩm mới
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

HỎI ĐÁP XÂY DỰNG

 • Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói

  Thanh toán chi chí thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, việc ký phụ lục điều chỉnh hợp đồng

  Câu hỏi: Công dân Lâm Phạm Quỳnh, địa chỉ Email (lampq2005@yahoo.com.vn) hỏi:

  “- Tại bảng III.1 của quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 quy định chi phí thẩm tra TKKT,TKBVTC. Một công trình chỉ thuê thẩm tra 1 lần thì áp dụng định mức chi phí theo bảng trên. Nếu công trình vừa phải thuê thẩm tra TKKT, vừa thuê thẩm tra thiết kế BVTC chi phí thẩm tra được tính như thế nào?

  - Khi ký hợp đồng tư vấn tại mục giá trị hợp đồng có ghi "Giá trị hợp đồng là tạm tính, giá trị quyết toán A-B là giá trị chính thức của hợp đồng". Khi quyết toán, giá trị quyết toán vượt giá trị hợp đồng tạm tính, vậy A-B có cần ký phụ lục hợp đồng để bổ sung giá trị cho hợp đồng ban đầu hay không?“.

  Trả lời:

  - Theo Bảng III.1 phần III của Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình thì định mức chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật được áp dụng đối với công trình có yêu cầu thiết kế 3 bước, định mức chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình có yêu cầu thiết kế 1 bước và 2 bước; Trường hợp thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình có yêu cầu thiết kế 3 bước thì chi phí thẩm tra xác định bằng dự toán lập trên cơ sở nội dung công việc cần thẩm tra và các chế độ chính sách theo quy định hiện hành;

  - Giá trị hợp đồng chỉ là một trong những nội dung của hợp đồng kinh tế được các bên ký kết; Trường hợp tại thời điểm ký hợp đồng không đủ điều kiện xác định chính xác về khối lượng công việc, về các yếu tố chi phí để xác định đơn gía và được các bên ghi rõ trong hợp đồng (giá trị hợp đồng tạm tính) thì việc thanh toán giá trị hợp đồng căn cứ khối lượng thực hiện được nghiệm thu và đơn giá xác định theo nội dung hợp đồng kinh tế được các bên ký kết; Trong quá trình thực hiện có những phát sinh thay đổi làm tăng giá trị hợp đồng đã được các bên ký kết dẫn đến vượt tổng mức đầu tư được duyệt thì phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi ký phụ lục điều chỉnh hợp đồng;

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THẠCH BÀN

Thiết kế & Phát triển bởi ICT Group