Banner
Tìm kiếm  
Sản phẩm mới
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

HỎI ĐÁP XÂY DỰNG

 • Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói

  Chi phí tư vấn cho việc lập lại tổng dự toán và điều chỉnh thiết kế kỹ thuật

  Câu hỏi: Bạn binh binh Tại hòm thư binh2708@yahoo.com hỏi :

  “Tôi có thiết kế một công trình đã được phê duyệt từ năm 2006 và hiện đang thi công. Chủ đầu tư có ký với chúng tôi một hợp đồng thuê điều chỉnh bổ sung một số hạng mục và lập lại tổng dự toán do thay đổi chính sách chế độ của nhà nước, giá trị hợp đồng này là tạm tính theo thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và bên tư vấn. Tôi cần phải lập dự toán chi tiết cho chi phí tư vấn này. Theo tôi hiểu thì vì dự án này đã được phê duyệt từ cuối năm 2006 nên chi phí tư vấn phải tính theo các quyết định và thông tư hướng dẫn của Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 27-02-2005 có đúng không? Hay là phải tính theo văn bản 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định 99?

   

  Phần điều chỉnh bổ sung hạng mục thiết kế kỹ thuật, chi phí thiết kế tôi tính theo % của giá trị xây lắp hạng mục bổ sung theo quyết định số 11/2005/QĐ- BXD ngày 15-4-2005. Chi phí cho việc lập lại tổng dự toán được xác định bằng lập dự toán chi phí (theo phụ lục kèm theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình). Tôi hiểu thế có đúng không? Và tôi muốn hỏi là giá trị cụ thể của chi phí tư vấn có thể do chủ đầu tư quyết định và thỏa thuận với bên tư vấn được không?”.

  Trả lời:

  Bạn không nói rõ dự án được thực hiện theo quy định của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP hay Nghị định nào? Nếu dự án được thực hiện theo quy định của Nghị định 16/2005/NĐ-CP thì chi phí tư vấn thiết kế được xác định theo quy định của Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD là phù hợp.

  Nếu công việc tư vấn là việc sửa đổi, bổ sung thiết kế trên cơ sở thiết kế đã được phê duyệt thì chi phí điều chỉnh, bổ sung thiết kế (bao gồm cả điều chỉnh, bổ sung dự toán) được tính theo % giá trị xây lắp bổ sung (định mức tỷ lệ theo Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD).

  Căn cứ nội dung công việc thực tế thực hiện, Chủ đầu tư thoả thuận và quyết định chi phí lập lại tổng dự toán cũng như các chi phí tư vấn khác, trên nguyên tắc không vượt định mức đã được quy định.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THẠCH BÀN

Thiết kế & Phát triển bởi ICT Group