Banner
Tìm kiếm  
Sản phẩm mới
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

HỎI ĐÁP XÂY DỰNG

 • Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói

  Về việc điều chỉnh giá vật liệu xây dựng theo Thông tư 09/2008/TT-BXD

  Câu hỏi: Bạn Nguyễn Quang Minh-Đăk Lăk tại hòm thư quangminhvnc@yahoo.com hỏi

  Trong Thông tư 09/2008/TT-BXD trong Mục 3, khoản 3.3 có nêu: Dự toán chi phí xây dựng bổ sung lập một lần trên cơ sở những khối lượng xây lắp chịu ảnh hưởng tăng (giảm) giá vật liệu xây dựng từ năm 2007. Như vậy trường hợp đơn vị chúng tôi có thi công công trình trong năm 2007 tại tỉnh Đăk Nông, đã được chủ đầu tư thanh toán khối lượng một số giai đoạn theo từng đợt nghiệm thu nhưng trong năm 2007 công trình chưa hoàn thành. Như vậy những khối lượng đã được nghiệm thu thanh toán trong năm 2007 có thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư 09/2008/TT-BXD không? (vì theo hướng dẫn của Sở Xây dựng tỉnh Đăk Nông tại công văn số 298/SXD-KTKH, ngày 03/06/2008 tại Phần I: Điều chỉnh giá, khoản 4.1.Phạm vi điều chỉnh: "... Không điều chỉnh giá vật liệu xây dựng đối với các hợp đồng xây dựng đã thanh toán xong trong năm 2007 kể cả phần bổ sung, trừ các khoản bảo hành theo quy định".

   

  Trả lời:

  Thông tư 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng: Khoản 3.3 mục 3 “Dự toán chi phí xây dựng bổ sung lập một lần trên cơ sở những khối lượng xây lắp chịu ảnh hưởng tăng (giảm) giá vật liệu xây dựng từ năm 2007”; Khoản 8.10 mục 8 “Đối với các hợp đồng xây dựng đã được thanh toán xong trong năm 2007 (đã thanh toán hết giá hợp đồng bao gồm cả giá trị hợp đồng đã được ký kết và phần bổ sung nếu có trong năm 2007), trừ các khoản bảo hành theo quy định thì không được điều chỉnh giá vật liệu xây dựng”. Như vậy đối với những công trình chưa hoàn thành trong năm 2007 thì phần khối lượng đã được nghiệm thu thanh toán trong năm 2007 cũng được điều chỉnh giá vật liệu xây dựng theo hướng dẫn của Thông tư này.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THẠCH BÀN

Thiết kế & Phát triển bởi ICT Group