Banner
Tìm kiếm  
Sản phẩm mới
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

HỎI ĐÁP XÂY DỰNG

 • Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói

  Hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư

  Câu hỏi: Bạn Rong vn Tại hòm thư rongvn2005@yahoo.com.sg hỏi :

  “Kính đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn quy trình quyết toán vốn đầu tư các dự án sử dụng Vốn ngân sách Nhà nước, vốn có nguồn gốc ngân sách Nhà nước, vốn dân doanh, cụ thể: Đơn giá vật liệu xây dựng áp dụng khi quyết toán toán vốn đầu tư các loại dự án trên bắt buộc là đơn giá không cao hơn đơn giá do Sở Xây dựng hoặc liên sở Tài chính - Xây dựng ban hành cùng thời điểm (ngoại trừ các loại vật liệu không có đơn giá do Sở ban hành)? Nếu dự án do chủ sở hữu giao cho đơn vị trực thuộc làm chủ đầu tư (đơn vị chủ đầu tư có chức năng tự thực hiện dự án) thì phần thu nhập chịu thuế tính trước có tính vào chi phí quyết toán không? Chi phí đó, chủ đầu tư hay chủ sở hữu sử dụng và sử dụng như thế nào?”.

   

  Trả lời:

  Thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước (vốn ngân sách nhà nước, vốn có nguồn gốc ngân sách nhà nước), khuyến khích các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn khác (vốn dân doanh) có thể vận dụng; Việc sử dụng giá vật liệu xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước như cách hiểu tại điểm 1 trong thư bạn hỏi là phù hợp; Việc tính khoản mục chi phí thu nhập chịu thuế tính trước đối với dự án do chủ sở hữu vốn giao chủ đầu tư tự thực hiện dự án do chủ sở hữu vốn xem xét, quyết định.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THẠCH BÀN

Thiết kế & Phát triển bởi ICT Group