Banner
Tìm kiếm  
Sản phẩm mới
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

HỎI ĐÁP XÂY DỰNG

 • Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói

  Giám sát và nghiệm thu cọc theo Tiêu chuẩn TCXDVN 286-2003 “Đóng và ép cọc - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu”

  Câu hỏi: điểm d, khoản 8.4, mục 8: Giám sát và nghiệm thu trong "TCXDVN 286-2003 Đóng và ép cọc, tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu" ghi: "Nhật ký hạ cọc và biên bản nghiệm thu từng cọc". Vậy cụm từ "biên bản nghiệm thu từng cọc" trong điểm d nói đến 01 (một) đoạn cọc hay là 01 (một) tim cọc?”. Email hovanlam0405@yahoo.com

  Trả lời:

  - Theo Mục 7.4 của tiêu chuẩn TCXDVN 286-2003 “Đóng và ép cọc - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu” thì nhật ký hạ cọc và biên bản nghiệm thu từng cọc là một phần trong hồ sơ nghiệm thu công tác thi công cọc.

  - Công tác ghi nhật ký hạ cọc bằng búa đóng và búa rung được quy định chi tiết tại Mục 5.8, ghi nhật ký hạ cọc bằng phương pháp ép tĩnh được quy định tại Mục 6.9 của tiêu chuẩn. Mẫu nhật ký hạ cọc (gồm nhật ký và bảng tổng hợp công tác hạ cọc) phục vụ cho việc nghiệm thu cọc được nêu chi tiết tại Phụ lục A của tiêu chuẩn, không cần phân biệt một tim cọc hay một đoạn cọc như độc giả nêu trên.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THẠCH BÀN

Thiết kế & Phát triển bởi ICT Group