Banner
Tìm kiếm  
Sản phẩm mới
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

HỎI ĐÁP XÂY DỰNG

 • Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói

  Xác định giá trị lực dính và góc ma sát trong

  Câu hỏi: Bạn NGUYEN VIET HUNG Tại hòm thư tuvanxaydungtn@yahoo.com hỏi :

  “Tôi vừa được nhận được kết quả khảo sát địa chất của 01 công trình (khảo sát năm 2001) để làm kết cấu. Tuy nhiên, trong bản tổng kết tính chất cơ lý tôi không biết nên lấy giá trị lực dính C và góc ma sát trong nào để tính cường độ. Tính chất cơ lý theo báo cáo địa chất như sau:

   

  Lớp 1: Cát pha sét-sét pha cát. Trạng thái dẻo cứng đến nữa cứng bề dày từ 1.6-2.2m. Tính chất cơ lý của từng mẫu đất trong lớp này được phân tích như sau: 

                            HK1        HK2       HK3     HK4      HK5     HK6      HK7

  Lực dính:           0.175                    0.298   0.208    0.176   0.109   0.146 

  Góc ma sát:       20.10                    10.98    21.33     22.24    24.28  15.67

  Tôi không hiểu áp dụng cách xử lý nào mà người xử lý cho ra kết quả lực dính và góc ma sát trong của lớp đất đó là: 0.185 Kg/cm2 và 18.19? Trong trường hợp như vậy, xin hỏi Bộ Xây dựng xem cách xử lý số liệu địa chất như vậy là đúng hay sai? Và tôi nên lấy số liệu (số liệu chung hay số liệu từng hố khoan) nào để tính toán cường độ đất nền?”.

  Trả lời:

  1. Điều 1.5 mục 1 của tiêu chuẩn TCXD 74 :1987 "Đất xây dựng - Phương pháp chỉnh lý thống kê các kết quả xác định các đặc trưng của chúng" hướng dẫn "giá trị tiêu chuẩn của lực dính kết đơn vị C và góc ma sát trong φ của một lớp đất được xác định theo phương pháp bình phương nhỏ nhất".

  Do không đủ số liệu của các hố khoan trong ví dụ (có 01 hố khoan không có số liệu thí nghiệm và các giá trị khác không rõ là giá trị tiêu chuẩn hay giá trị tính toán) nên không thể đánh giá kết quả xử lý số liệu là đúng hay sai.

  2. Trong ví dụ đã nêu, kết quả thí nghiệm tính chất cơ lý tại lớp số 1 xuất hiện các yếu tố khác thường (tại một hố khoan có giá trị lực dính là 0.298kg/cm2 và góc ma sát trong là 10.980). Do đó, theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9 của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP của Chính phủ thì Nhà thầu thiết kế cần có văn bản đề nghị chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu khảo sát làm rõ bất thường này hoặc bổ sung nhiệm vụ khảo sát xây dựng.


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THẠCH BÀN

Thiết kế & Phát triển bởi ICT Group