Banner
Tìm kiếm  
Sản phẩm mới
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

HỎI ĐÁP XÂY DỰNG

 • Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói

  Nhiệm vụ của cán bộ tư vấn theo dõi, giám sát xây dựng công trình

  Câu hỏi: Bạn Đỗ Phú Mạch Tại hòm thư Giahungkontum@yahoo.com.vn hỏi :

  “Một cán bộ giám sát có chứng chỉ hành nghề theo dõi, giám sát xây lắp công trình thì giám sát được ít nhất bao nhiêu công trình phù hợp với hành nghề giám sát với cùng thời gian, cùng địa bàn khu vực (thuộc một huyện, thị xã)? Nếu trường hợp chỉ giám sát được duy nhất một công trình trong khoảng thời gian thực hiện giám sát, thì đối với công trình có giá trị nhỏ, thời gian kéo dài thì tiền lương không đủ để thực hiện công việc”.

   

  Trả lời:

  Căn cứ mục 4 Điều 48 Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 7/02/2005 quy định “cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc tư vấn quản lý dự án, chỉ huy trưởng công trường, giám sát thi công xây dựng không được đồng thời đảm nhận quá một công việc theo chức danh trong cùng một thời gian”.

  Tuy nhiên để tháo gỡ vướng mắc và tạo điều kiện cho các khu vực thiếu người có đủ điều kiện năng lực theo quy định, tuỳ thuộc tính chất và tình hình cụ thể từng địa phương nên Bộ Xây dựng đã ban hành văn bản số 1989/BXD-VP ngày 19/9/2007 hướng dẫn áp dụng linh hoạt cho phép cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc tư vấn quản lý dự án, chỉ huy trưởng công trường, giám sát thi công xây dựng được thực hiện hơn một công việc trong cùng một thời gian cho một chủ đầu tư, nhưng đảm bảo nguyên tắc công việc phải được kiểm soát, nghiệm thu theo quy định, không làm gián đoạn thực hiện công việc theo tiến độ; đồng thời phải chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ công trình.

  Trường hợp bạn là cá nhân hành nghề độc lập thì không có quy định nào quy định chỉ được giám sát một công trình, tuy nhiên còn phụ thuộc vào nội dung hợp đồng bạn đã ký kết với chủ đầu tư công trình hiện tại bạn đang giám sát, đồng thời bạn chỉ được giám sát thi công xây dựng công trình cấp IV cùng loại và nhà ở riêng lẻ theo quy định tại điểm c mục 2 Điều 65 Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 7/02/2005.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THẠCH BÀN

Thiết kế & Phát triển bởi ICT Group