Banner
Tìm kiếm  
Sản phẩm mới
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

HỎI ĐÁP XÂY DỰNG

 • Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói

  Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam

  Câu hỏi: Công dân Nguyễn Lê, địa chỉ Email (nguyen.saovietidc@gmail.com) hỏi:

  “Đơn vị tư vấn giám sát (hoặc thiết kế) có chức năng kiểm định vật liệu xây dựng (có dấu Las XD do Bộ Xây dựng cấp) thì có được thí nghiệm, kiểm định vật liệu xây dựng thuộc công trình do mình giám sát hoặc thiết kế không? Nếu có (hoặc không) thì văn bản nào qui định? Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam (TCXDVN) có bắt buộc áp dụng không? Trong quá trình thi công và nghiệm thu, nếu không có yêu cầu của thiết kế hoặc chủ đầu tư về việc bắt buộc sử dụng tiêu chuẩn nào, chúng tôi có được áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài vào việc thi công và nghiệm thu không? (tất nhiên, tiêu chuẩn đó phải được BXD công bố và chấp thuận)”.

  Trả lời:

  - Theo điều 48, khoản 6 Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính Phủ về Quản lý đầu tư xây dựng công trình: “... nhà thầu giám sát thi công xây dựng không được ký hợp đồng với  nhà thầu thi công xây dựng thực hiện kiểm định chất lượng công trình xây dựng đối với công trình do mình giám sát.”

  - Theo qui định tại điều 23 của Luật Tiêu chuẩn và Qui chuẩn kỹ thuật: “Tiêu chuẩn được áp dụng trên nguyên tắc tự nguyện…”. Trong quá trình nghiệm thu hồ sơ thiết kế, chủ đầu tư phải nghiệm thu cả danh mục các tiêu chuẩn được áp dụng cho công trình (điều 16 nghị định 2009/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính Phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng).

  Khi đề xuất danh mục tiêu chuẩn áp dụng cho công trình, chủ đầu tư có thể áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài theo "Qui chế áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam" do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BXD ngày 07/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THẠCH BÀN

Thiết kế & Phát triển bởi ICT Group