Banner
Tìm kiếm  
Sản phẩm mới
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

CHIA SẺ KINH NGHIỆM

 • Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói

  TÍNH LÚN CHO MÓNG THEO PHƯƠNG PHÁP ĐÀN HỒI

  Xây nhà trọn gói xin trình bày các kiến thức về tính toán lún cho móng theo phương pháp đàn hồi.

  3. Tính lún theo phương pháp lớp đàn hồi:

              Phạm vi áp dụng: Trường hợp đất nền có sự hiện diện của một tầng cứng (module biến dạng E³100Mpa) bên dưới lớp đất biến dạng hoặc móng có kích thước lớn (bề rộng hoặc đường kính >10m) và module biến dạng của đất nền E³10Mpa.

              Độ lún trung bình của móng được tính:

                                                                                                           (1.11)

  Trong đó:         b – bề rộng hoặc đường kính móng

                          p – áp lực trung bình đáy móng (p£Rtc)

                          kc – hệ số điều chỉnh do ảnh hưởng độ sâu

                          km – hệ số chỉ ảnh hưởng bề rộng móng và độ cứng đất nền

                          ki và ki-1 – hệ số hình dạng móng và độ sâu lớp thứ I trong chiều dày H

                          Ei – Module biến dạng của lớp i

                          n – số lượng lớp khác nhau về tính nén lún trong phạm vi H.

              Xác định chiều dày tính toán H:

              1-H được lấy từ cốt đáy móng đến mái của lớp đất có module biến dạng E ³ 100Mpa

              2-

             

  4. Độ nghiêng của móng riêng lẻ:

              Độ nghiêng của móng riêng lẻ được xác định theo phương pháp lớp biến dạng tuyến tính.

              Khi lệch tâm theo phương cạnh dài l, độ nghiêng il được tính như sau:

                                                                                                               (1.11)

  Bảng 1.1: Hệ số kl để tính độ nghiêng theo phương cạnh dài

   

  Lệch tâm theo phương cạnh dài

  l/b

  Giá trị kl ứng với 2H/b

  0,5

  1

  1,5

  2

  3

  4

  5

  ¥

   

  1

  0,28

  0,41

  0,46

  0,48

  0,50

  0,50

  0,50

  0,50

  1,2

  0,29

  0,44

  0,51

  0,54

  0,57

  0,57

  0,57

  0,57

  1,5

  0,31

  0,48

  0,57

  0,62

  0,66

  0,68

  0,68

  0,68

  2

  0,32

  0,52

  0,64

  0,72

  0,78

  0,81

  0,82

  0,82

  3

  0,33

  0,56

  0,73

  0,83

  0,95

  1,01

  1,04

  1,17

  5

  0,34

  0,60

  0,80

  0,94

  1,12

  1,24

  1,31

  1,42

  10

  0,35

  0,63

  0,85

  1,04

  1,31

  1,45

  1,56

  2,00

   

   

  Khi lệch tâm theo phương cạnh ngắn b, độ nghiêng ib được tính như sau:

                                                                                                              (1.12)

  Bảng 1.2: Hệ số kb để tính độ nghiêng theo phương cạnh ngắn

   

  Lệch tâm theo phương cạnh ngắn

  l/b

  Giá trị kb ứng với 2H/b

  0,5

  1

  1,5

  2

  3

  4

  5

  ¥

   

  1

  0,28

  0,41

  0,46

  0,48

  0,50

  0,50

  0,50

  0,50

  1,2

  0,24

  0,35

  0,39

  0,41

  0,42

  0,43

  0,43

  0,43

  1,5

  0,19

  0,28

  0,32

  0,34

  0,35

  0,36

  0,36

  0,36

  2

  0,15

  0,22

  0,25

  0,27

  0,28

  0,28

  0,28

  0,28

  3

  0,10

  0,15

  0,17

  0,18

  0,19

  0,2

  0,2

  0,2

  5

  0,06

  0,09

  0,1

  0,11

  0,12

  0,12

  0,12

  0,12

  10

  0,03

  0,05

  0,05

  0,06

  0,06

  0,06

  0,06

  0,07

   

  Bảng 1.3: Giá trị km để tính lún theo phương pháp lớp đàn hồi

   

  Module biến dạng E (Mpa)

  Hệ số km khi bề rộng móng b

  b<10m

  10m£b£15m

  b>15m

  <10

  1

  1

  1

  ³10

  1

  1,35

  1,5

   

   

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THẠCH BÀN

Thiết kế & Phát triển bởi ICT Group