Banner
Tìm kiếm  
Sản phẩm mới
HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

CHIA SẺ KINH NGHIỆM

  • CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÍ THẢI-PHẦN 2 CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÍ THẢI-PHẦN 2 Hiện tại, nhà máy đã có hệ thống thải khí được vận chuyển bằng 04 ejector như sau: ống số 1 D90mm, ống số 2 và số 3 D220mm, ống số 4 D76mm. Khí thải được các ejector hút dẫn lên đồi phía sau tòa nhà 803. Hệ thống xử lý khí thải mới lấy khí thải từ 04 ống thải khí có sẵn này.
  • HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG THU GOM NƯỚC THẢI HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG THU GOM NƯỚC THẢI Thuyết minh thiết kế (TM) được áp dụng đối với hệ thống xử lý nước thải. Tài liệu giúp người sử dụng hiểu rõ về hệ thống, hỗ trợ cho việc xây dựng, lắp đặt, sử dụng và vận hành hệ thống
  • XỬ LÝ KHÍ THẢI DÂY CHUYỀN NITROCENLULO XỬ LÝ KHÍ THẢI DÂY CHUYỀN NITROCENLULO Thu gom và xử lý khí thải phát sinh tại xưởng sản xuất Nitrocenlulo (NC) để bảo vệ sức khỏe cán bộ, công nhân của Nhà máy và môi trường xung quanh.
  • XỬ LÝ KHÍ THẢI DÂY CHUYỀN NITROGLYXERIN XỬ LÝ KHÍ THẢI DÂY CHUYỀN NITROGLYXERIN Thu gom và xử lý khí thải phát sinh tại xưởng sản xuất Nitroglyxerin (NG) để bảo vệ sức khỏe cán bộ, công nhân của Nhà máy và môi trường xung quanh.
  • XỬ LÝ KHÍ THẢI DÂY CHUYỀN THUỐC PHÓNG XỬ LÝ KHÍ THẢI DÂY CHUYỀN THUỐC PHÓNG Thu gom và xử lý khí thải phát sinh tại xưởng sấy thuốc phóng để bảo vệ sức khỏe cán bộ, công nhân của Nhà máy và môi trường xung quanh
  • XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHỨA AIXT HNO3 XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHỨA AIXT HNO3 Thiết kế 01 hệ thống thu gom và xử lý tập trung nước thải công nghiệp từ các phân xưởng sản xuất (NC, DNT, axit HNO3, NG, trộn nitromas, RDX, amôn) của Xí nghiệp (sau khi xử lý cục bộ) theo công nghệ tổng hợp bao gồm: xử lý hóa lý – xử lý sinh học. Toàn bộ hệ thống hoạt động theo chế độ tự động và liên tục.
  • XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂY CHUYỀN DNT XỬ LÝ NƯỚC THẢI DÂY CHUYỀN DNT Thiết kế 01 hệ thống xử lý DNT, MNT, TNT và các chất hữu cơ khác có trong nước thải công nghiệp phát sinh từ dây chuyền sản xuất DNT của NM trước khi thải vào hồ sinh học theo công nghệ bao gồm: xử lý hóa lý – xử lý sinh học – xử lý bậc cao. Toàn bộ hệ thống hoạt động theo chế độ tự động và liên tục.
  • Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói-Phá dỡ nhà Biện pháp thi công phá dỡ công trình cũ
  • Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói Báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng Chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình xây dựng lập báo cáo nhanh sự cố trong thời hạn 24 giờ sau khi xảy ra sự cố gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Sở Xây dựng). Trường hợp công trình xây dựng từ cấp I trở lên có sự cố hoặc sự cố ở các công trình xây dựng thuộc mọi cấp có thiệt hại về người thì chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình xây dựng còn phải báo cáo người quyết định đầu tư và Bộ Xây dựng. Các cơ quan có liên quan có trách nhiệm tiếp nhận và có hướng giải quyết
  • Xây nhà trọn gói-sửa nhà trọn gói TÍNH LÚN CHO MÓNG THEO PHƯƠNG PHÁP ĐÀN HỒI Xây nhà trọn gói xin trình bày các kiến thức về tính toán lún cho móng theo phương pháp đàn hồi.

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THẠCH BÀN

Thiết kế & Phát triển bởi ICT Group